СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД ПЛЕВЕН
Управител: инж. Венцислав Анастасов Недялков
5800 гр. Плевен, Западна индустриална зона 4
Телефон: 064 / 680 161, Факс: 064 / 680 106, GSM: 0898 666 668, 0888 565 617
e-mail: usmpleven@abv.bg

 
Сервиз

      Разполагаме с изградена сервизна база за текущо обслужване, поддържане и извършване на основен ремонт на машинния парк.

      Предприятието разполага с необходимите резервни части и материали, както и с квалифициран персонал за извършване ремонта на машините си.
     


СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД
ПЛЕВЕН
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД
ПЛЕВЕН