СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД ПЛЕВЕН
Управител: инж. Венцислав Анастасов Недялков
5800 гр. Плевен, Западна индустриална зона 4
Телефон: 064 / 680 161, Факс: 064 / 680 106, GSM: 0898 666 668, 0888 565 617
e-mail: usmpleven@abv.bg

 
Проекти

       ЕООД "Строителна механизация" има опит от обекти в енергийната промишленост като АЕЦ "Козлодуй", АЕЦ "Белене", ТЕЦ "Марица Изток", както и на обекти на фирми "Химко", "Плама", "Лукойл", циментовите заводи в с. Бели Извор, гр. Плевен, с. Златна Панега и др., както и по изграждането на сметището в гр. Севлиево.

       Фирмата е придобила опит и при реконструкция на пътища с различна категория от националната пътна мрежа като подизпълнител. Фирмата може да извършва земекопна, подравнителна, валираща, насипна, транспортна дейност по подготовката земното легло на пътищата.
 
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД
ПЛЕВЕН
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД
ПЛЕВЕН