СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД ПЛЕВЕН
Управител: инж. Венцислав Анастасов Недялков
5800 гр. Плевен, Западна индустриална зона 4
Телефон: 064 / 680 161, Факс: 064 / 680 106, GSM: 0898 666 668, 0888 565 617
e-mail: usmpleven@abv.bg

 
Автокранове

- DEMAG  TC 650 - 200 t товароподемност /120 m височина  на стрелата/ с управляема допълнителна стрела.

- KRUPP 80 GMT - 80 t товароподемност /41 m височина  на стрелата/

- HYDROS T 351  2бр. - 35 t товароподемност /39 m височина  на стрелата/

- BUMAR FABLOK PS-282 - 28 t товароподемност /32 m височина на стрелата/

- HYDROS DS PS-254 - 25 t товароподемност /32 m  височина на стрелата/

- AD 20  - 20 t товароподемност /22 m  височина  на стрелата/

- HYDROS DS 182 T  3 бр.16 t товароподемност /26 m  височина  на стрелата/

- КС 3575 А - 10 t товароподемност /15.50 m  височина  на стрелата/

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД
ПЛЕВЕН
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД
ПЛЕВЕН