СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД ПЛЕВЕН
Управител: инж. Венцислав Анастасов Недялков
5800 гр. Плевен, Западна индустриална зона 4
Телефон: 064 / 680 161, Факс: 064 / 680 106, GSM: 0898 666 668, 0888 565 617
e-mail: usmpleven@abv.bg

 
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД
ПЛЕВЕН
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД
ПЛЕВЕН

      За компанията

        "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ", Плевен е създадена през 1967 г. като част от голямата държавна структура ДСО "Строителна механизация", София. През 1991 г. предприятието се трансформира в ЕООД със 100% държавно участие. От януари 2000 г. дружеството е 100% собственост на РМД.

       Основния предмет на дейност на ЕООД "Строителна механизация", Плевен е строителство, услуги със строителни машини, автомобили, автокранове,         
       - превоз на земни маси и насипни материали с автомобили - самосвали (22 бр. аватосамосвали "Татра 815", "Камаз 5511", "Краз 256") с товароподемност от 5 до 18 тона;
       - изкопаване, пробутване и натоварване на земни маси и насипни материали с багери (8 бр.), булдозери (9 бр.), товарачни машини (2 бр.) с обем на работното съоръжение от 0,4 до 3 куб.м.;
       - автокранове (10 бр.) за вдигане на всякакви товари с товароповдигаемост от 5 до 80 тона; уникални машини - автокран "DEMAG TC 650" с товароповдигаемост 200 тона и височина на стрелата 125 метра;
       - превоз на тежки товари с влекачи (4 бр.) и тежкотоварни ремаркета с четири модула (6 бр.) и товароносимост до 360 тона, полуремаркета (4 бр.).

       Разполагаме с изградена сервизна база за текущо обслужване, поддържане и извършване на основен ремонт на машинния парк, 1 бензиновоз, 3 подвижни работилници, подвижен агрегат.
Предприятието разполага с необходимите резервни части и материали, както и с квалифициран персонал за извършване ремонта на машините си.
       ЕООД "Строителна механизация" има опит от обекти в енергийната промишленост като АЕЦ "Козлодуй", АЕЦ "Белене", ТЕЦ "Марица Изток", както и на обекти на фирми "Химко", "Плама", "Лукойл", циментовите заводи в с. Бели Извор, гр. Плевен, с. Златна Панега и др., както и по изграждането на сметището в гр. Севлиево.
       Фирмата е придобила опит и при реконструкция на пътища с различна категория от националната пътна мрежа като подизпълнител. Фирмата може да извършва земекопна, подравнителна, валираща, насипна, транспортна дейност по подготовката земното легло на пътищата.

       ЕООД "Строителна механизация" работи с екип от висококвалифицирани енергични специалисти, доказали качествата си в практиката.
       ЕООД "Строителна механизация" е коректен партньор със солиден, дългогодишен опит.
С наличната техника и викококвалифицирания екип на фирмата може да вземе дейно участие при изпълнение на разнородни обекти